Graduada Angola

Graduada Angola

Dita Klicnarová  /nar. 1989/ se Capoeiře věnuje od roku 2004, od roku 2006 potom pod vedením Pavla Sršně (Graduado Pavâo) v brněnské větvi celosvětové organizace Abadá Capoeira. V červenci roku 2012 jí byl udělen modrý opasek, tedy technický stupeň Graduada. Od roku 2013 vede skupinu dětí při Kulturním centru Líšeň v Brně. Trenérské zkušenosti se snaží doplnit i teoreticky, konkrétně studiem na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pravidelně se účastní seminářů s brazilskými učiteli i soutěží na evropské úrovni (Jogos Europeus). Capoeira je pro ni ideálním spojením všestranného pohybu s hudbou i brazilskou kulturou.